top of page

Art Residency Cracow 2018


Dear Friends,

In September 3-17th I'll be participating at the International Artist Residency in Cracow, at the Leopolis Hotel, with other prominent artists, such as Basha Marynska, Ania Gilmore, Kathryn Hart, Neela Pushparaj and Virginia Donovan. Apart for creating art, there will be a conference, and an exhibition of our latest artworks.

Please feel free to visit us at the residency and see the show!

Moi Drodzy, Już niedługo 3-17 września będę brała udział w międzynarodowej rezydencji artystycznej w Krakowie, w hotelu Leopolis, wraz z innymi doświadczonymi artystami, między innymi Bashą Maryanską, Ania Gilmore, Kathryn Hart, Neela Pushparaj oraz Virginia Donovan. Poza tworzeniem sztuki, będzie wystawa naszych prac, na której będzie można oglądać oraz nabywać nasze prace. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia nas!

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Follow Us
bottom of page