top of page

Wstęga Nadziei Ukraina

Moi Drodzy! Postanowiłam wziąć udział w akcji artystycznej"Wstęga Nadziei". To są moje 3 projekty.


Każdy może w tym projekcie wziąć udział!

Poniżej zasady oraz informacje:

Kontynuując idee NIGUNIM PROJECT oraz projekt artystyczny „White – Red – White. WSTĘGA NADZIEI, który powstał 2021 we współpracy z Fundacją Borussia. Wraz ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków Okręgu Gliwicko-Zabrzańskiego zapraszamy was do udziału w nowym międzynarodowym projekcie „Blue - Yellow. WSTĘGA NADZIEI”.

WSTĘGA NADZIEI to symbol solidarności artystów, wyraz naszego zaangażowania i wsparcia Ukraińców dążeniu do wolności. Do udziału w projekcie zapraszamy artystów z całego świata. Regulamin projektu: 1. W projekcie może wziąć udział każdy artysta, który do dnia 20.05. 2022 r. prześle swoją pracę na podany niżej adres organizatora. 2. Uczestnicy projektu przekazują organizatorom prawo do wykorzystania swoich prac w celu propagowania idei projektu na różnych polach eksploatacji, a nadesłane prace przechodzą nieodpłatnie na własność organizatora. 3. Artysta przesyła max.3 prace na tkaninie formatu : 30cm x 30 cm. utrzymane w 2 kolorach : NIEBIESKIM i ŻÓŁTYM. Praca powinna być opisana z tyłu zgodnie z instrukcją: imię, nazwisko, kraj, tytuł pracy. 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru prac zakwalifikowanych do publicznej prezentacji. 5.Przesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 6. Praca może zostać wykonana w dowolnej technice: malarstwo, batik, patchwork, gobelin, technika mieszana itp. Ważne, by tkanina NIE BYŁA OPRAWIONA i aby możliwe było jej zszycie z pracami innych artystów. 7. Wszystkie przesłane prace zostaną ułożone w jedną dużą kompozycję i ręcznie zszyte przez wolontariuszy, by razem utworzyły wstęgę o szerokości 90 cm. Długość wstęgi – naszego wspólnego dzieła – zależeć będzie od ilości prac nadesłanych na projekt. 8. Gotowa wstęga wraz z listą uczestniczących artystów zostanie zaprezentowana podczas wystawy w Gliwicach, a następnie w innych miejscach publicznych oraz galeriach w Polsce i za granicą. Jej pierwsza prezentacja planowana jest w czerwcu 2022 podczas happeningu. 9. Organizatorzy zobowiązują się do fotograficznej i filmowej dokumentacji projektu, która będzie prezentowana w formie fotorelacji online na stronie wydarzenia i stronie organizatora. 10. Termin nadsyłania prac upływa 20.05. 2022 r.

Idea: Nigunim project Kuratorzy projektu: E.Pohlke, A.Chrzanowska-Małys, A.Zawisza-Kubicka Organizator projektu: ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW, OKRĘG GLIWICKO-ZABRZAŃSKI Adres organizatora projektu: ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW, OKRĘG GLIWICKO-ZABRZAŃSKI Ul. Studzienna 6, 44-100 Gliwice POLSKA WSTĘGA NADZEI

Kontakt: Agnieszka Chrzanowska-Małys 608 022 262 biuro@studioacm.pl


Comments


  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Follow Us
bottom of page