Art Fair at the Kubicki Arcades

Thank you for coming yesterday to the art fair at the Kubicki Arcades and visiting my stand!

Dziękuję wszystkim za odwiedziny na Targowiskach Sztuki w Arkadach Kubickiego! :D